English Vietnamese

Phân loại mạng lưới điện truyền tải

Lưới điện là hệ thống truyền tải và phân phối điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. 

Chúng ta sử dụng điện hằng ngày, nhưng đôi khi tự hỏi lưới điện mà chúng ta đang dùng được phân làm mấy loại sau khi chạy ra từ nhà máy điện? Điện năng sau khi được gia công bằng ở các nhà máy (điện áp ra ở các nhà máy điện bình thường dao động 6 đến 10,5 kV) điện sẽ được truyền tải, phân phối đến các hộ tiêu thụ điện nhờ mạng lưới điện chia làm các loại và tên gọi như sau:

  • Lưới hệ thống (110kV, 220kV, 500kV). Nối các nhà máy điện với nhau và với các nút phụ tải khu vực. Ở Việt Nam lưới hệ thống do A0 quản lý, vận hành ở mức điện áp 500 kV.
  • Lưới truyền tải (35kV, 110kV, 220kV). Phần lưới từ trạm trung gian khu vực đến thanh cái cao áp cung cấp điện cho trạm trung gian địa phương. Thường từ 110-220 kV do A1, A2, A3 quản lý.
  • Lưới phân phối trung áp (6, 10, 15, 22, 35kV). Từ các trạm trung gian địa phương đến các trạm phụ tải (trạm phân phối). Lưới phân phối trung áp (6-35kV) do sở điện lực tỉnh quản lý và phân phối hạ áp (220-380V).
  • Lưới phân phối hạ áp (0,4/0,22kV).
luoi dien truyen tai

Phân loại lưới điện truyền tải và phân phối đến gia đình

Phân phối điện từ nhà máy sản xuất tới hộ gia đình

Bình luận