English Vietnamese

3. CUNG CẤP
– Máy biến áp 1P – 3P các loại, công suất từ 50kVA trở lên.
– Tủ điện trung thế RMU, Recloser, LBFCO.
– Cáp ngầm, cáp nổi trung hạ thế các loại.
– Tủ ACB, MCCB, AST, tủ tụ bù.
– Vật tư, phụ kiện điện liên quan ngành điện lực.