English Vietnamese

 

Hướng tới sự phát triển bền vững, chúng tôi hiểu việc xây dựng và gìn giữ các giá trị cốt lõi là yếu tố cần thiết và niềm tin lâu dài của Hưng Việt M.E, giữ tầm quan trọng nội tại nằm ở hệ thống các giá trị cốt lõi sau:

NĂNG LỰC THI CÔNG

Chỉ huy trưởng công trường là người thay mặt cho Công ty trực tiếp tại công trường điều hành việc thi công xây lắp công trình. Chỉ huy trưởng công trường là Kỹ sư điện có nhiều kinh nghiệm, giúp việc cho Chỉ huy trưởng công trường có kỹ sư KCS và các kỹ sư giám sát.

Kỹ sư KCS là người đại diện cho công ty kiểm tra chất lượng sản phẩm thi công xây lắp theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 mà Công ty đang trong giai đoạn hoàn thành chứng nhận. Kỹ sư KCS là một kỹ sư điện có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.

Giám sát kỹ thuật (Giám sát điện, Giám sát xây dựng, Giám sát cơ khí …) chịu trách nhiệm hướng dẫn Tổ thi công thi công đúng thiết kế, đúng các quy trình kỹ thuật hiện hành.

Giám sát công trường có trách nhiệm thường xuyên giám sát mọi hoạt động thi công của các Tổ thi công.

Giám sát an toàn chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các Tổ thi công thực hiện đúng các quy trình, quy phạm về an toàn trong thi công xây dựng.

Cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm hướng dẫn Tổ thi công thi công đúng thiết kế, đúng các quy trình, quy phạm hiện hành.

Các tổ thi công là người trực tiếp thi công xây lắp công trình theo đúng thiết kế:

– Tổ thi công điện: thi công các hạng mục xây lắp chuyên ngành điện.

– Tổ thi công xây dựng: thi công hạng mục xây dựng như san lấp mặt bằng, xây lắp móng thiết bị …

BIỆN PHÁP AN TOÀN

Chúng tôi luôn thực hiện quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp do Tổng công ty Điện lực Việt Nam ban hành.