English Vietnamese

TƯ VẤN
– Tư vấn đầu tư hệ thống điện cao thế, trung – hạ thế.
– Tư vấn đấu nối lưới điện liên quan các Điện lực.
– Tư vấn kỹ thuật điện liên quan ngành Điện lực.
– Tư vấn bàn giao hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng.