English Vietnamese

Danh mục: Vật tư thiết bị

Máy cắt tự động đóng lặp lại 24KV- 40.5KV-Recloser

Recloser loại 3 pha, dùng lắp đặt trên cột, dập hồ quang trong buồng chân không, cách điện bằng SF6 hoặc chất điện môi rắn. Trên vỏ ngoài Recloser có sẵn vị trí để lắp…

Tìm hiểu máy biến áp 1 pha

Máy biến áp 1 pha là loại có công suất nhỏ, có tính phổ cập nhất hiện nay. Nó vừa phù hợp với nhu cầu dân dụng, vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất công…