English Vietnamese

Ngành điện miền Nam chuẩn bị cho quá trình trở về bình thường mới

Theo số liệu thống kê thì mức tiêu thụ điện toàn miền Nam trong 2 tuần đầu tháng 9 vừa qua tiếp tục thấp, và đã thấp hơn tới 29% so với trước khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ giữa tháng 7, đồng thời cũng thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm 2020.

Hiểu nôm na là giảm tới khoảng ¼ so với bình thường. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với nhiệm vụ của ngành điện trong thời gian này giảm bớt đi, mà có khi còn phức tạp hơn, nhất là lúc này vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhưng cũng phải phục vụ cho quá trình trở về trạng thái bình thường mới, khôi phục kinh tế – xã hội tại các địa phương.

Theo https://www.evnspc.vn/

Bình luận