English Vietnamese

TRẠM BIẾN ÁP 1250kVA KDC LA ASTORI QUẬN 2

Giai đoạn 1: Trạm Biến Áp 250kvA đã đưa vào sử dụng phục vụ cho thi công xây dựng khu dân cư. Bên cạnh đó, CĐT An Gia Hưng đã kí thêm với Hưng Việt M.E một hợp đồng mới là: Giai đoạn 2 “XDM đường dây trung thế – Trạm biến áp 1250kVA” để phục vụ cho sinh hoạt KDC La Astori”.

Hạng mục thi công:

– Khảo sát công trình.

– Xin thỏa thuận đấu nối và ý kiến SCT về quy hoạch phát triển lưới điện.

– Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình.

– Cung cấp và lắp đặt 01 tủ đóng cắt trung thế 3 ngăn mở rộng.

– Lắp đặt Recloser 630A 24kV và DS 630A 24kV.

– Cung cấp và lắp đặt TBA 1x1250kVA 22/0,4kV.

– Kéo mới cáp ngầm trung thế XLPE 3M95mm2 đơn tuyến 127m.

– Kéo mới cáp ngầm trung thế XLPE 3M50mm2 đơn tuyến 10m.

– Đào mương đặt ống nhựa xoắn HDPE 130/100.

Một số hình ảnh thực tế: Đang Update……

Nguồn: Hưng Việt M.E

Bình luận