English Vietnamese

TRẠM BIẾN ÁP 2000KVA 22/0.4kV – TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ AIS”

Sau khi HƯNG VIỆT đã hoàn thành Giai đoạn 1 “XDM LƯỚI TRUNG THẾ NGẦM VÀ TRẠM BIẾN ÁP 2x2000kVA – 22/0,4KV – TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ AIS” đưa vào hoạt động ngày 05/08/2014. Đến ngày 09/05/2016, TRƯỜNG QUỐC TẾ MỸ AIS đã mở rộng thêm quy mô trường nhằm cũng cấp đủ công suất điện để hoạt động AIS đã liên hệ đến HƯNG VIỆT để lắp đặt thêm máy biến áp. Giai đoạn 2: “THI CÔNG LẮP ĐẶT TBA 2000KVA 22/0.4kV”

Hạng mục thi công:

– Cung cấp và lắp đặt TBA 2000kVA 22/0,4kV

– Kéo mới cáp ngầm đơn tuyến 14m XLPE 3M50mm2 từ tủ RMU hiện hữu đến MBA 2000kVA 22/0,4kV

– Thay đổi trị số role đề cài đặt lại thông số

– Lập phương án kỹ thuật thi công của giai đoạn II

Một số hình ảnh thực tế: Đang Update………

Bình luận