English Vietnamese

TRẠM BIẾN ÁP 630KVA TRƯỜNG CĐ NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM

Trường CĐ nghề Kỹ thuật công nghệ TPHCM mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho sinh viên. Bên cạnh đó, HVCT đã lựa chọn HƯNG VIỆT là nhà thầu thi công phần điện để cung cấp đủ công suất phục vụ cho quá trình dạy và học ở trường.

Hạng mục thi công:

– Khảo sát công trình.

– Xin thỏa thuận đấu nối và ý kiến SCT về quy hoạch phát triển lưới điện.

– Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình.

– Cung cấp và lắp đặt TBA 1x630kVA 22/0,4kV.

– Cung cấp và lắp đặt trụ thép đỡ trạm biến áp.

– Kéo mới cáp ngầm trung thế.

– Đào mương đặt ống nhựa xoắn HDPE 130/100.

Một số hình ảnh thực tế:

Bình luận