English Vietnamese

TRẠM BIẾN ÁP 560KVA THANH LIÊM

Công trình: XDM TRẠM BIẾN ÁP 1x560kVA 15(22)/0,4kV – CƠ SỞ THANH LIÊM nằm trước mặt khuôn viên nhà ở tại địa chỉ số 27/27 đường Tây Lân, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP.HCM.

Hiện trạng lưới điện tại vị trí đặt trạm xây dựng mới có lưới trung thế nổ3ACV95mm2-24kV+AC95mm2 Nhánh rẽ Thông Vận 1/2 thuộc tuyến dây Bình Trị 15kV, trạm trung gian Phú Lâm.

Đặc điểm công trình:

– Công trình XDM trạm 560kVA loại trạm trụ thép đơn thân.

– Điểm đấu nối tại trụ trung thế T-TL6P/14T hiện hữu cách vị trí trạm biến áp xây dựng mới 02m.

Một số hình ảnh thực tế tại trạm biến áp 560kva Thanh Liêm:

Bình luận