English Vietnamese

Khởi công hệ thống phần điện cho một dự án mới – Saigon Riverpark

Hưng Việt M.E là đơn vị TỔNG THẦU phần điện cho dự án KHU BIỆT THỰ VEN SÔNG với tổng diện tích 32ha.
Hạng mục: Cung cấp và Thi công hệ thống cáp ngầm, hệ thống tủ phân phối, hố ga Khu biệt thư ven sông Tân Phú Thịnh.

Bình luận