English Vietnamese

TRẠM BIẾN ÁP NGOÀI TRỜI – TRẠM NỀN

Trạm nền thường được dùng ở những nơi có điều kiện đất đai như ở vùng nông thôn, cơ quan, xí nghiệp nhỏ và vừa.Đối với loại trạm nền, thiết bị cao áp đặt trên cột, máy biến áp thường đặt bệt trên bệ ximăng dưới đất, tủ phân phối hạ áp đặt trong nhà.

Trạm Biến Áp 560kVA Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức

Công trình: “Đường dây 22kV 03 pha và Trạm Biến Áp 560kVA Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An”.

Xây dựng mới Đường dây 22kV 3 pha cáp ngầm và TBA 560kVA  cho Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức.

Đặc điểm công trình:

  Đường dây trung thế cáp ngầm 3 pha: 42 mét

– Trạm Biến Áp 1x560KVA.

Một số hình ảnh thực tế tại trạm biến áp 560kVA Công ty cổ phần đầu tư Tân Đức:

Bình luận