English Vietnamese

CÔNG TRÌNH CẢI TẠO ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ NHÀ MÁY NGHIỀN HOLCIM NHÀ BÈ

Công trình: Cải tạo đường dây trung thế 22kV 02 mạch thành 01 mạch đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải cụm Trạm Biến Áp 9MVA nhà máy nghiền Holcim Hiệp Phước tại địa chỉ Nhà máy xi măng Holcim KCN Hiệp Phước – Nhà Bè.

Hiện trạng lưới điện hiện hữu cấp điện cho nhà máy xi măng Holcim có lưới trung thế nổi 02 mạch ACV 70mm2 – 24kV  nhánh rẽ Holcim, tuyến dây Chinfon 22kV thuộc trạm trung gian nhà máy điện Hiệp Phước.

Đặc điểm công trình:

–  Loại công trình : Cải tạo 02 mạch thành 01 mạch và tăng cường công suất.

– Điểm đấu nối: trụ V ĐS1/T06T tuyến Chinfon.

Một số hình ảnh thi công thực tế tại Nhà máy nghiền Holcim Nhà Bè:

Nguyễn Thị Mỹ Châu – Giám đốc HƯNG VIỆT M.E chuẩn bị ra công trình Nhà máy nghiền Holcim Nhà Bè để đóng điện và hoàn thành thủ tục nghiệm thu công trình.
Bình luận