English Vietnamese

Thẻ: lưới điện

Phân loại mạng lưới điện truyền tải

Lưới điện là hệ thống truyền tải và phân phối điện năng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ.  Chúng ta sử dụng điện hằng ngày, nhưng đôi khi tự hỏi lưới điện mà…

Tìm hiểu về Sóng hài và giải pháp giảm tải sóng hài

Sóng hài hay còn được gọi là méo hài (harmonic) làm ảnh hưởng xấu tới mạch điện tử nói riêng và đường điện – lưới điện nói chung. Sóng hài có thể được sinh ra…